τι; : εκδήλωση θεματική : από :

Σάββατο 6 Απριλίου 2024 στις 19.30

Εκδήλωση: Αντιεμπορευματική δημιουργία σε θολούς καιρούς

πηγή : https://fertaylika.org/2024/03/28/εκδήλωση-συ…
πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μαρτίου 10h