τι; : πάρτυ θεματική : από :

Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 στις 21.00

Bar για δικαστικά έξοδα

Bar οικονομικής ενίσχυσης για τα δικαστικά έξοδα των 51 αντιφασιστών/ριών και των 49 συλληφθέντων της ΣΘΕ

πρωτοβουλία φοιτητριών ηλ-μηχ