τι; : πάρτυ θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στις 22.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

party για δικαστικά έξοδα συντροφιών

party για δικαστικά έξοδα συντροφιών από την κατάληψη της πρυτανείας του ΕΜΠ στις 15/1 ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση.

πηγή : email που λάβαμε στις 28 Μαρτίου 22h