τι; : πάρτυ θεματική : από :

Σάββατο 27 Απριλίου 2024 στις 21.00

DJ set reggae dub against the machine

DJ set REGGAE DUB AGAINST THE MACHINE

Anna Mystic
Indamouse
Jah Mayal
Jammaroots
Mc Yinka
Solonas
Wosui

Κ*ΒΟΞ, Αραχώβης και Θεμιστοκλέους, πλ. Εξαρχείων

*Τα έσοδα θα δοθούν για δικαστικά έξοδα