τι; : καφενείο θεματική : από :

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 στις 20.00

Vinyl Bar από το Δίκτυο Καλλιτεχνών (αναβάλλεται)

Μπαρ οικονομικής ενίσχυσης του Δικτύου Καλλιτεχνών

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Απριλίου 11h