τι; : συνέλευση θεματική : από :

Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 16.00

ανοιχτή αναρχική φοιτητική συνέλευση

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ: Σάββατο 13 Απρίλη στις 16:00 στο Ελευθεριακό Στέκι Primavera

ΝΑ ΤΑΡΑΞΟΥΜΕ ΤΑ ΗΡΕΜΑ ΝΕΡΑ

Αναρχική Συνέλευση Φοιτητ(ρι)ών Quieta Movere