τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από :

Πέμπτη 23 Μαίου 2024 στις 20.00

Cocktail bar + dj set οικ. ενίσχυσης του ταμείου αλληλεγγύης

Cocktail bar και dj set οικονομικής ενίσχυσης του Ταμείου αλληλεγγύης φυλακισμένων και διωκόμενων αγωνιστ(ρι)ών στα πλαίσια του Selanik Tattoo Circus vol XII

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ/ΕΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ/ΕΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ/ΡΙΕΣ ΥΛΙΚΑ-ΗΘΙΚΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ