τι; : συναυλία θεματική : ψυχαγωγία, μουσική, diy από :

Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 22.00

DIY live

Σάββατο 13/4 στην κατάληψη Αντινομία απο τις 10.

DIY Live με

*Μαύρα και Άραχνα / Σαλονίκη

https://www.facebook.com/profile.php?id=61550…

*Proletcult Radio/Αθήνα

https://proletkultradio.bandcamp.com/

*Gloomy Sunday/Αθήνα

https://gloomysunday.bandcamp.com/

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ

Lotka Volterra Collective

Kατάληψη Αντινομία [ Παλίο Ψυχιατρείο Κέρκυρας ]

πηγή : https://www.facebook.com/LotkaVolterraCollect…