τι; : συγκέντρωση θεματική : από :

Σάββατο 13 Απριλίου 2024 στις 12.00

Συγκέντρωση Ενάντια Στην Ακρίβεια

Καλούμε στην Πλατεία Τερζάκη:

-το Σάββατο 13/4/24 για Συγκέντρωση ενάντια στην ακρίβεια,

-το Σάββατο 20/4/24 για Ανοιχτή Συνέλευση για δράσεις ενάντια στην ακρίβεια

Καμιά θυσία στο βωμό της μόνιμης ακρίβειας - Δε θέλουμε να ζούμε με Passes - Μειώσεις τιμών & αυξήσεις μισθών/συντάξεων

Aγωνιζόμαστε για τη δημιουργία κινήματος αυτομειώσεων στις γειτονιές μας

Συλλογικότητες των Ανατολικών Συνοικιών της Αθήνας ενάντια στην ακρίβεια

πηγή : http://sadvkpz.espivblogs.net
πηγή : email που λάβαμε στις 12 Απριλίου 13h