τι; : φεστιβάλ θεματική : από : ατελές

Σάββατο 29 Ιουνίου 2024 στις 21.00

10ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ

10ο Αντιεξουσιαστικό Φεστιβάλ στα Ιωάννινα από την Χειρονομία - Αντιεξουσιαστική Κίνηση

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα...