τι; : συναυλία θεματική : από : ατελές

Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2024 στις 17.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα.

Punk Against Capitalism

Το "Punk Against Capitalism" επιστρέφει για 4η φορά, την Παρασκευή και το Σάββατο 6-7 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα!

Με συνέπεια και αφοσίωση στο D.I.Y. ήθος και την ελευθεριακή κουλτούρα, θέτοντας ως βασικό άξονα τις αξίες της συμμετοχικότητας, της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, το "Punk Against Capitalism" επιστρέφει για να αλλάξει πάλι τους κανόνες.

Ο χρόνος είναι στο τώρα και ο τόπος είναι εδώ.

Είναι καιρός να ενισχύσουμε και να πολιτικοποιήσουμε τους δεσμούς μας, όπως και τις αξίες που πηγάζουν από αυτούς, έξω από το ασφυκτικό πλαίσιο της κυρίαρχης εμπορευματικής κουλτούρας και της κοινωνικής αποξένωσης.

Μακριά από το πλαίσιο της καπιταλιστικής πραγματικότητας, χτίζουμε όλα μαζί ασφαλείς χώρους βασισμένους στον αλληλοσεβασμό, τη συντροφικότητα, τη προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Το φεστιβάλ για εμάς, δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση μια μορφή αποστειρωμένης διασκέδασης, αλλά ένα πλαίσιο επαναπολιτικοποίησης της μουσικής μας σκηνής και ένας δίαυλος κοινωνικοπολιτικής αλληλεπίδρασης.

Καταπιεστικές, παραβιαστικές, σεξιστικές και ευρύτερα κακοποιητικές συμπεριφορές δεν θα γίνουν ανεκτές, για οτιδήποτε απευθυνθείτε στο μπαρ ή στην περιφρούρηση.

Είσοδος Ελεύθερη - Οικονομική Ενίσχυση Απαραίτητη

Τα έσοδα θα διατεθούν για τα έξοδα διεξαγωγής του φεστιβάλ όπως και την μετακίνηση των συγκροτημάτων, για την διοργάνωση του επόμενου κεντρικού φεστιβάλ, ενώ παράλληλα μέρος αυτών θα επιστραφεί στο ανταγωνιστικό κίνημα με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του.

Στην τοποθεσία της συναυλίας θα υπάρχει χώρος για αυτοοργανωμένα σχήματα, DIY zines, distros, εκδόσεις κλπ για να στήσουν τραπεζάκι με τα υλικά τους, κατόπιν επικοινωνίας και σχετικής συνεννόησης.

Line Up: TBA

Τοποθεσία και Οδηγίες Προσβασιμότητας: ΤΒΑ

------------------------------------------

"Punk Against Capitalism" returns for the 4th time, on Friday and Saturday September 6th-7th in Athens!

With consistency and dedication to D.I.Y. ethos and libertarian culture, centering on the values of inclusivity, solidarity and mutual aid, "Punk Against Capitalism" returns to change the rules again.

The time is now and the place is here.

It is time to strengthen and politicize our bonds, as well as the values that rise from them, outside the suffocating framework of dominant commercial culture and social alienation.

Away from the context of capitalist reality, together we build safe spaces based on mutual respect, comradeship, accessibility and inclusion.

For us, the festival isn't a form of sterile entertainment, but a framework for the re-politicization of our music scene and a channel for socio-political interaction.

Oppressive, sexist and any abusive behavior will not be tolerated, for anything, contact the bar and members of the organization.

Open Entry - Financial Support Necessary

The proceeds will be given to the expenses of the festival as well as the travel expenses of the bands and for the organization of the next festival. While part of them will be returned to the resistance movement and its occasional needs.

In the concert area there will be space for self-organized groups, DIY zines, distros, self-publications, etc. Send a message directly to our page in order to set up a table with your materials.

Line Up: TBA
Place and Accessibility Information: TBA

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Απριλίου 17h