τι; : πορεία θεματική : από : ατελές

Πέμπτη 20 Ιουνίου 2024 στις 18.00

Πορεία αυτοοργανωμενου pride ιωαννίνων

Πορεια στις 6 στην περιφέρεια, και μετά συζήτηση στην κατάληψη Αντιβίωση...περισσότερα σύντομα

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Μαΐου 20h