τι; : πορεία θεματική : από :

Σάββατο 6 Ιουλίου 2024 στις 18.30

2η Πορεία Ορατότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας Χανίων

2η Πορεία Ορατότητας ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας

Θα ανακοινωθούν περισσότερα σύντομα...

πηγή : email που λάβαμε στις 22 Μαΐου 19h