τι; : εκδήλωση θεματική : από : ατελές

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024 στις 19.00

2ΗΜΕΡΟ κοινωνικων χώρων: Εδαφικοποιωντας το αύριο

Tba

πηγή : https://facebook.com/events/s/2ημερο-κοινωνικ…
πηγή : email που λάβαμε στις 25 Μαΐου 13h