τι; : πορεία θεματική : από : ατελές

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2024 στις 12.00

Πορεία στήριξης για την υπόθεση της 19χρ. της Ηλιούπολης

Εν όψει του εφετείου στις 18 Σεπτέμβρη

πηγή : email που λάβαμε στις 27 Μαΐου 14h