τι; : εκδήλωση θεματική : από : ατελές

Τρίτη 18 Ιουνίου 2024 στις 19.00

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα

Εκδήλωση - Συζήτηση για το στεγαστικό

Σας καλούμε την Τρίτη 18/6 στις 19:00 στο ΚαΦΕΠΑ σε εκδήλωση - συζήτηση για το ζήτημα της στέγασης.

* Αντιστάσεις ενάντια σε εξώσεις και πλειστηριασμούς στις ανατολικές συνοικίες

* Η επιλογή της κατάληψης στέγης ως απάντηση στον εκβιασμό του ενοικίου

* Θα παρέμβουν συντρόφια από άλλα εγχειρήματα

ΚαΦΕΠΑ ★ Αυτοδιαχειριζόμενο Καφενείο ΦΕΠΑ