τι; : συναυλία θεματική : από :

Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 στις 20.00

Live : Μπαγιανλάρ // Μπαρ & εστιατόριο

Η Τεχνολογία είναι προνόμιο

Για τους πρόσφυγες και τους περιθωριοποιημένους αυτής τη κοινωνίας, η πρόσβαση στους Η/Υ και στην τεχνολογία δεν είναι θέμα πολυτέλειας, αλλά μια αναγκαιότητα της σύγχρονης καθημερινότητας. Ο ψηφιακός διαχωρισμός είναι μια ακόμα έκφανση του κοινωνικού/ταξικού πολέμου.

Αυτή η ψηφιακή απομόνωση ενισχύει την λούπα της απομόνωσης, της φτώχειας και του αισθήματος της αδυναμίας.

Η πρόσβαση αυτών των ανθρώπων στην "πληροφορία", για πρακτικά θέματα, όπως οι διαδικασίες ασύλου, η εκπαίδευση, το σύστημα υγείας και η επαγγελματική αποκατάσταση (τομείς που πλέον απαιτούν πρόσβαση σε ψηφιακά μέσα) είναι ένα απαραίτητο βήμα προς την κατεδάφιση των δομών καταπίεσης και εκμετάλλευσης που προκύπτουν απο αυτόν τον αποκλεισμό.

Έτσι, η γεφύρωση αυτού του ψηφιακού κενού είναι μια πράξη αντίστασης ενάντια στην νεοφιλελεύθερη τάξη που κερδοσκοπεί εκμεταλλευόμενη τους καταπιεσμένους.

Όλα τα έσοδα από την εκδήλωση θα διατεθούν για την αγορά Η/Υ για την κοινότητα.

_______________________________________________________

Technology is a privilege

For refugees and marginalized populations, access to computers and technology is not merely a matter of confort but a necessity.

The digital division is a manifestation of broader systemic inequalities an extension of the social warfield on wich we must take action.

This exclusion reinforce cycles of poverty, alienation, and powerlessness. The empowerment of these communities through access to information about asylum processes, educational opportunities, workshops, healthcare, and employment can be viewed as a crucial step towards dismantling the structures of oppression and exploitation that perpetuate their marginalization.

Therefore, bridging this digital divide becomes an act of resistance against the neoliberal order that thrives on exclusion and inequality.

All profits from the evening will go towards the purchase of free access computer equipment for a refugee community in Thessaloniki.

source : https://www.facebook.com/respirosocialspace?l…
source : email reçu le 6 juin à 20h