τι; : συνέλευση θεματική : από :

Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 στις 20.00

Ανοιχτή Συνέλευση για τη συνενοχή Hellenic Train στην ισραηλινή πολεμική μηχανή

!!ΔΙΟΡΘΩΣΗ/CORRECTION!!

Ανοιχτή Συνέλευση: Οργάνωση ενάντια στη συνενοχή της Hellenic Train στην ισραηλινή πολεμική μηχανή

20:00, Δευτέρα 17 Ιουνίου, Πλ. Πρωτομαγιάς, Θεατράκι

Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται η άμεση εμπλοκή των ευρωπαϊκών κρατών στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Η ιταλική εταιρεία Rete Ferroviaria Italiana (RFI), διαχειριστής της ιταλικής σιδηροδρομικής υποδομής, υπέγραψε συμφωνία για στρατιωτική κινητικότητα με τη Leonard S.p.A., η οποία προμηθεύει τον ισραηλινό στρατό με όπλα, ελικόπτερα και άλλο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιωτικοποίηση της Hellenic Train το 2017 από την RFI, φέρνει στο προσκήνιο τον ελληνικό σιδηρόδρομο, ο οποίος, έχοντας ήδη αφαιρέσει τη ζωή 57 ανθρώπων και τραυματίσει άλλους 85, έχει ήδη αποδείξει τη μηδαμινή αξία που δίνει στην ανθρώπινη ζωή.

Η σύμπραξη μεταξύ των στρατιωτικών και των μεταφορικών βιομηχανιών αποσκοπεί στην αύξηση της ικανότητας της Ευρώπης να μεταφέρει στρατιωτικό εξοπλισμό μέσα και έξω από την ήπειρο, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε μεγάλες κλίμακες. Η σύμπραξη υποδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των ευρωπαϊκών κρατών, των συνόρων, των εσωτερικών υποδομών και της οικονομίας.

Έχουμε τη δυνατότητα να αντισταθούμε στη διαρκώς αυξανόμενη στρατιωτικοποίηση των κοινωνιών μας και να αντισταθούμε στη συνενοχή της Ελλάδας στην ισραηλινή πολεμική μηχανή. Καλούμε σε ανοιχτή συνέλευση για να συζητήσουμε τη νέα εταιρική σχέση που συνδέει άμεσα την υπηρεσία των τρένων μας με τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού.

Ελεύθερη Παλαιστίνη

Ανοιχτά σύνορα

Ενάντια στην ισραηλινή πολεμική μηχανή

Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο

Άμεση δράση για την Παλαιστίνη και την Αντίσταση

Open Assembly: to organise against Hellenic Train's complicity in the Israeli war machine

20:00, Monday 17th June, Protomaias Theatraki

Once again, the direct involvement of the European states in the genocide of the Palestinian people is demonstrated. The Italian company Rete Ferroviaria Italiana (RFI), the manager of the Italian railway infrastructure, has signed an agreement for military mobility with Leonard S.p.A., which supplies the Israeli army with weapons, helicopter gunships and other military equipment.

Considering the privatisation of Hellenic Train in 2017 by RFI, it puts the Greek railway in the spotlight, which, having already taken the lives of 57 people and injured 85 others, has already demonstrated the minimal value it places on human life.

The partnership between the military and transportation industries is designed to increase Europe's ability to move military assets in and out the continent, even at short notice and on large scales. The partnership points to the ever increasing militarisation of European states, borders, internal infrastructure and economies.

We have the ability to resist the ever-increasingly militarisation of our societies, and to resist against Greece's complicity in the Israeli war machine. We call an open assembly to discuss the new partnership directly linking our train service to the genocide of the Palestinian people.

Free Palestine

Open borders

Against the Israeli war machine

Against Fortress Europe

Direct Action for Palestine and the Resistance

πηγή : email που λάβαμε στις 14 Ιουνίου 21h