Τρίτη 25 Ιουνίου 2024 στις 21.00

Cocktail bar οικονομικής ενίσχυσης

Cocktail bar με DJ Set για την οικονομική ενίσχυση του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Respiro di Libertà και του Α.Σ. Απάλευτου

Στο πάρκο στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης