τι; : πάρτυ θεματική : από :

Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024 στις 23.30

Solidarity bar for the legal expenses of the nomiki 9

MERCH POSTERS DJ MUSIC AND BAR
Fundraiser for the money needed to pay off the courts fees of the 9 people arrested in Nomiki

πηγή : email που λάβαμε στις 17 Ιουνίου 19h