τι; : προβολή, δίκη θεματική : από :

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024 στις 20.00

Προβολή ταινίας & χαλαρό μπαρ

Αφίσα soon

Ελευθεριακός χώρος Sabot