Σάββατο 24 Μαρτίου 2012 στις 19.00

Συνέλευση Αυτόνομου Σχήματος ΤΕΙΘ

πηγή : http://autonomosxhmateith.squat.gr/?p=217