τι; : προβολή θεματική : ιστορικό

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2009 στις 15.00

Προβολή Οι λαχειοπώλες τ ' ουρανού

η ιστορία των κοινωνικών αγώνων του '60 και '70 μέσα από τις αφηγήσεις και μαρτυρίες συμμετεχώντων

πηγή : http://athens.indymedia.org/calendar/event.ph...