Πέμπτη 10 Απριλίου 2014 στις 9.00 πμ

Αντιφασιστική συγκέντρωση

πηγή: http://www.antiracismfascism.org/index.php/2013-09-08-22-14-42/2013-09-08-23-06-21/2013-09-08-23-06-54/item/917-10