Πέμπτη 22 Μαίου 2014 στις 21.00

Καφενείο ειλειθυίων*

για την οικονομική ενίσχυση της ομάδας

Ποιες είμαστε

Είμαστε μία ομάδα ατόμων που αποφάσισε να συλλογικοποιηθεί μέσα από συναντήσεις και συζητήσεις γύρω από τις έμφυλες κανονικότητες μέσα στο σύγχρονο καπιταλισμό. Η απόφαση αυτή δεν είναι άκαιρη ή άσχετη από την ελληνική πραγματικότητα του 2014. Παρά την ελλιπή κατοχύρωση ορισμένων νομικών δικαιωμάτων που οδήγησαν και στην θεσμική αφομοίωση του φεμινιστικού κινήματος, στη πραγματικότητα η σύγχρονη ελληνική κοινωνία παραμένει βαθιά πατριαρχική, ρατσιστική, ομοφοβική, σεξιστική και τρανσφοβική. Από την άλλη, το πολιτισμένο, δημοκρατικό της προσωπείο έρχεται να διαρρήξει ακόμα περισσότερο η καπιταλιστική κρίση και η συνεπακόλουθη αναδιάρθρωση που καταστέλλει ωμά ό, τι δεν χωράει στα καλούπια της, ορίζοντας παράλληλα το κανονικό.

Ο καπιταλισμός ως κοινωνικοοικονομικό σύστημα αναπαράγει και αναπαράγεται μέσα από κοινωνικές σχέσεις που ορίζουν και (ανά)παράγουν κανονικότητες. Επιλέξαμε να προσεγγίσουμε τις έμφυλες κανονικότητες που έρχονται να πειθαρχήσουν και να εντάξουν τα σώματα στην (ανα)παραγωγική διαδικασία. Έτσι, ο σύγχρονος καπιταλισμός ελέγχει και εργαλειοποιεί τις βιολογικές λειτουργίες των σωμάτων με σκοπό την διαχείριση και τον έλεγχο του πληθυσμού. Από τη στιγμή που κάποιος-κάποια γεννιέται τα βιολογικά του χαρακτηριστικά νοηματοδοτούνται μέσα από κοινωνικές νόρμες - κατασκευές. Αυτές καλείται το άτομο να ακολουθήσει στη διάρκεια της ζωής του και μέσω της υιοθέτησης ρόλων και συμπεριφορών τελικά ορίζει και ορίζεται η ταυτότητά του. Γι' αυτό και εμείς αρνούμαστε και αντιμαχόμαστε την ύπαρξη οποιουδήποτε έμφυλου διαχωρισμού, ο οποίος εμφανίζεται ως κανονικοποιημένος και φυσικοποιημένος.

Δεν θεωρούμε τον αντισεξιστικό αγώνα ανεξάρτητο από τους αντιρατσιστικούς, αντιφασιστικούς, ταξικούς αγώνες, αλλά ότι οι αγώνες αυτοί συνυπάρχουν, αλληλεπιδρούν και αλληλοτροφοδοτούνται. Οι ακαδημαϊκές προσεγγίσεις μας αφήνουν αδιάφορες ενώ τασσόμαστε ενάντια σε κάθε κράτος, ΜΚΟ και lifestyle κουλτούρα που καπηλεύεται και υποτάσσει τα σώματα. Στόχος μας είναι μια κριτική έμπρακτη, που θα πηγάζει από την ίδια την κοινωνική πραγματικότητα και όχι ανεξάρτητα από αυτήν.


*το όνομα της ομάδας προέρχεται από την Ειλείθυια, αρχαία θεότητα, προστάτιδα των επιτόκων. Η Ειλείθυια θεωρούταν θεά των τοκετών που προστάτευε τις γυναίκες κατά τη διάρκεια της γέννας. Στη Κρήτη αποτέλεσε σύμβολο της μητρότητας. Χρησιμοποιούμε το όνομα της Ειλείθυιας ειρωνικά, θέλοντας να καταδείξουμε τον έλεγχο επί των γυναικείων σωμάτων και την μετατροπή τους σε (ανα)παραγωγικές μηχανές.

πηγή : email που λάβαμε στις 16 Μάιος 14h