Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 στις 23.00

2 καλέσματα : 1 2

Πάρτυ: Winter is Coming but we keep Partying

Party Οικονομική Ενίσχυσης της Λέσχης ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

πηγή : email που λάβαμε στις 1 Δεκεμβρίου 11h


Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης μετά τις 23:00, στο Τρίγωνο του πολυτεχνείου από τη Λέσχη των Αναιρέσεις

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Νοέμβριος 11h