Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 στις 21.00

Αυτοοργανωμένο hip hop live & after party

πηγή : https://www.facebook.com/Sedatephobia-1493811874254150/