Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2016 στις 23.00

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης Αυτόνομων Σχημάτων Πληροφορικής ΑΠΘ και ΠΑΜΑΚ

πηγή : email που λάβαμε στις 10 Δεκέμβριος 16h