τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση ατελές

Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2016 στις 23.00

Λείπουν παραπάνω πληροφορίες για να είναι πλήρες το κάλεσμα: διοργάνωση και το τι ενισχύει

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης

πηγή : email που λάβαμε στις 15 Φεβρουάριος 20h