τι; : πάρτυ θεματική : οικονομική ενίσχυση από : thmmy.gr ατελές

Σάββατο 5 Νοεμβρίου 2016 στις 23.00

Χρειάζεται επιβεβαίωση.

Πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης δομών αλληλεγγύης

Πάρτυ thmmy.gr οικονομικής ενίσχυσης δομών αλληλεγγύης μεταναστών-στριών/προσφύγων

Μεταφέρθηκε απο 15/10

Αφίσα εν καιρώ

πηγή : email που λάβαμε στις 5 Οκτώβριος 12h