Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016 στις 20.30

Hip Hop Bar

Hip Hop Bar οικονομικής ενίσχυσης την Κυριακή στις 20 30

πηγή : http://ypostego.wordpress.com
πηγή : email που λάβαμε στις 3 Νοέμβριος 10h