Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 στις 18.30

Ομάδα αυτομόρφωσης και συζήτησης του Κεφαλαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΦΕΤΙΧΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΑΞΙΚΗ ΠΑΛΗ, «ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ Η ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΛΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΣΚΑΤΟΥ»


Η Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια, με διαρκείς αλλαγές στη σύνθεσή της και μεγάλα διαλείμματα από τον ένα κύκλο αυτομόρφωσης στον άλλο. Τον Ιανουάριο του 2011, το πρώτο δημόσιο κάλεσμα για τη συγκρότηση Ομάδας Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του πρώτου τόμου του Κεφαλαίου έγινε στην κατάληψη Σκαραμαγκά. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε από συντρόφισσες και συντρόφους που ήδη από την προηγούμενη δεκαετία (2000-2010) είχαμε συναντηθεί μέσα στους κοινωνικούς αγώνες ενάντια στο κεφάλαιο. Η καταγωγή μας ήταν μία κοινή κινηματική καταγωγή, γι' αυτό ο τόπος που είχαμε επιλέξει αρχικά να στεγάσουμε τα μαθήματα ήταν ένας χώρος που γεννήθηκε από την εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 με σκοπό να αντιμετωπίσει τις ανάγκες μας μέσα και έξω από την καπιταλιστική σχέση και ενάντια σε αυτή. Λόγω της κρατικής καταστολής που υπέστη η Σκαραμαγκά, τα μαθήματα συνεχίστηκαν από το 2013 και μετά στο Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο ΒΟΞ, στο Αυτόνομο Στέκι και στη Βίλα Ζωγράφου.


Ποιο είναι το σκεπτικό που μας κινεί

Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κύκλου αυτομόρφωσης ξεκίνησε από την πεποίθηση ότι για να αγωνιστείς ενάντια σ' αυτόν τον κόσμο είναι αναγκαίο να συγκαλέσεις προλεταριακές συνελεύσεις που θα αποπειραθούν να τον κατανοήσουν. Και αντίστροφα, ότι η κατανόηση αυτού του κόσμου δεν είναι μία διαχωρισμένη θεωρητική δραστηριότητα, αλλά είναι εφικτή μόνο μέσω της πρακτικής δραστηριότητας για την αλλαγή του. Έχοντας όλοι μας ως ένα βαθμό εμπλακεί με τη θεωρία στα πλαίσια της κινηματικής δραστηριότητας ή και απλά για την προσωπική μας ευχαρίστηση, θελήσαμε να ξεπεράσουμε την απομόνωση του δωματίου ή της βιβλιοθήκης και να συναντηθούμε σε μια συλλογική διαδικασία συστηματικής μελέτης σε άμεση σύνδεση με τις συλλογικές διαδικασίες δράσης στις οποίες συμμετείχαμε. Τα δημόσια καλέσματα σύγκλισης των προλετάριων σε κοινές θεωρητικές ή πρακτικές δραστηριότητες αποτελούν άλλωστε την ίδια την ουσία της τάξης.

Το προλεταριάτο είναι η κριτική της μισθωτής εργασίας ή τίποτα
Ξεκινώντας λοιπόν από τους ίδιους τους αγώνες μας ενάντια στην κύρια σχέση που καταδυναστεύει τη ζωή μας - την καπιταλιστική σχέση, την υπαγωγή του συνόλου της κοινωνικής ζωής στην παραγωγή αξίας προς όφελος των αφεντικών- ήταν λογικό να στραφούμε στο Κεφάλαιο του Mαρξ ως αφετηριακό κείμενο κριτικής αυτής της σχέσης. Στην πορεία μάλιστα διαπιστώσαμε το αντίθετο από αυτό που ισχυρίζονται οι ακαδημαϊκές - επιστημονικές αναγνώσεις του Κεφαλαίου: καταλάβαμε ακόμα καλύτερα ότι αυτό το έργο είναι σε θέση να προσφέρει προοπτικές ανάλυσης, οι οποίες να διευκολύνουν την κατανόηση των σημερινών κοινωνικών συνθηκών και του αγώνα ενάντιά τους, μόνο αν διαβαστεί από μια πολιτική, ταξική οπτική γωνία.

Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τη μαρξική θεωρία της αξίας, εξετάσαμε τις μεθοδολογικές προϋποθέσεις της, είδαμε κάποιες από τις πιο χρήσιμες ερμηνείες της. Είδαμε τον κύκλο αναπαραγωγής του κεφαλαίου, την εργάσιμη μέρα και τον τρόπο απόσπασης υπεραξίας από αυτή, το ρόλο των μηχανών στην παραγωγή αξίας και υπεραξίας. Είδαμε την ιστορική αφετηρία της καταστατικής σχέσης που μέχρι σήμερα βιώνουμε, την πρωταρχική συσσώρευση και τις περιφράξεις και προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε τις σημερινές εκφάνσεις τους. Είδαμε, εν τέλει, ότι η θεωρία της αξίας είναι μια θεωρία της αλλοτρίωσης και της πραγμοποίησης, που μας μιλάει για το πώς το δημιούργημα καταλήγει να επιβάλλεται πάνω στον ίδιο το δημιουργό του. Μια θεωρία στη βάση της οποίας μπορούμε να κατανοήσουμε τις περιοδικές και αναπόφευκτες κρίσεις του συστήματος.

Αυτά τα πέντε χρόνια είχαμε τον διπλό ρόλο του μελετητή ενός κειμένου, αλλά και του υποκειμένου που μετέχει σε αυτό για το οποίο το κείμενο μιλάει. Του υποκειμένου που μέσω του μισθωτού ή άμισθου καταναγκασμού αναπαράγει την καπιταλιστική σχέση, αλλά και του υποκειμένου που μέσω της κινηματικής δραστηριότητάς του δύναται να την καταστρέψει. Γι' αυτό τον λόγο ήταν, για παράδειγμα, ευκολότερο να καταλάβουμε την κύκληση του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου μέσω της πολιτικής έννοιας των κύκλων αγώνα και το αντίστροφο.

Όλα αυτά τα χρονιά δουλέψαμε συλλογικά προσπαθώντας να σπάσουμε ορισμένες όψεις της καπιταλιστικής σχέσης που μας επιβάλλεται. Προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τον ακαδημαϊσμό, τη θεωρητική αποστείρωση και την αποξένωση από το κίνημα. Μέσα από την συλλογική εργασία-αναζήτηση προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και ταυτόχρονα να γεφυρώσουμε τις όποιες διαφορετικές πολιτικές αναγνώσεις ανέκυπταν μεταξύ μας, ώστε να παραγάγουμε από κοινού ένα έργο που θα μπορούσε να ρίξει φως όχι μόνο πάνω στην παραγωγή και την κυκλοφορία της κοινωνικής σχέσης κεφάλαιο, αλλά και την κυκλοφορία των ταξικών - κοινωνικών αγώνων. Πολλές φορές η πρόταση συγκεκριμένων θεματικών ή μεμονωμένων εισηγήσεων συνέπιπτε με τα πραγματικά, συγκυριακά πολιτικά ή θεωρητικά ενδιαφέροντα των ατόμων και των ομάδων που συμμετείχαν στα μαθήματα. Αυτή η σύμπτωση των πρακτικών ενδιαφερόντων και των θεματικών φανερώνεται σε ορισμένες από τις εισηγήσεις και αποδείχτηκε, από πολλές πλευρές, ευεργετική τόσο για τη συλλογική δουλειά της Ομάδας Αυτομόρφωσης, όσο και για την πολιτική δουλειά των ατόμων και των ομάδων που συμμετείχαν. Όλες οι εισηγήσεις ήταν συλλογικές, με την έννοια ότι η κάθε ξεχωριστή εισήγηση αποφασιζόταν συλλογικά και θεωρείτο ψηφίδα μιας θεματικής ενότητας που αποφάσιζαν μαζί όλα τα μέλη που κατά καιρούς συγκροτούσαν την Ομάδα Αυτομόρφωσης, ενώ όλες οι εισηγήσεις συζητούνταν στη συνέχεια από κοινού στα πλαίσια της ομάδας. Στο ίδιο πλαίσιο θέλουμε να κινηθούμε και σήμερα.

Μια νέα αρχή μέσα στη συνέχεια

Στις αρχές του 2015 είχε αποφασιστεί συλλογικά η δημιουργία ενός blog, ιδιωτικού χαρακτήρα κατ' αρχάς και κατόπιν δημόσιου, για την ηλεκτρονική ανάρτηση των εισηγήσεων των έως τώρα μαθημάτων, ώστε να προχωρήσει η συζήτηση, η διαμόρφωση και ο σχολιασμός τους. Πλέον, το έργο αυτό έχει προχωρήσει αρκετά με αποτέλεσμα να είμαστε ως Ομάδα Εργασίας έτοιμοι να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τη μελέτη του Κεφαλαίου με τον τρίτο τόμο. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει σταδιακά να ανεβαίνουν στο, δημόσιο τώρα πια, blog και οι παλιότερες εισηγήσεις των προηγούμενων κύκλων μαθημάτων. Ο νέος κύκλος μαθημάτων στον οποίο καλούμε θέλουμε να έχει αρχικά επαναληπτικό χαρακτήρα· θέλουμε να επανεξετάσουμε βασικές έννοιες των δύο πρώτων τόμων (αξία, τιμή, υπεραξία, κέρδος, παραγωγική διαδικασία, αναπαραγωγή, συνολικό-κοινωνικό κεφάλαιο κλπ.) χωρίς τη γνώση των οποίων είναι αδύνατη η κατανόηση του τρίτου τόμου, του κατά γενική ομολογία πιο δύσκολου και αμφιλεγόμενου από τους τρεις τόμους του Κεφαλαίου. Θέλουμε, επίσης, να ασχοληθούμε ξανά με τη μέθοδο που ακολουθεί ο Μαρξ, για να αποκαλύψει τις ανεστραμμένες μορφές εμφάνισης των κοινωνικών σχέσεων, όπως επίσης και με τη θέση του κάθε τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου, ως κριτική της πολιτικής οικονομίας και του σημερινού αλλοτριωμένου κόσμου. Αυτή η επανάληψη μάς φαίνεται επίσης απαραίτητη προκειμένου να υπάρξει μια πιο ισότιμη διαδικασία συμμετοχής των υποκειμένων με τα οποία θα συναντηθούμε για πρώτη φορά.

uploaded document

Τα μαθήματα, όπως πάντα, αναμένεται να οργανωθούν συνεργατικά, ώστε να αμφισβητηθεί έμπρακτα η μονόπλευρη σχέση διδάσκοντα-διδασκόμενου και να διερευνηθούν οι δυνατότητες και τα όρια της αυτομόρφωσης.

Σκοπός μας είναι τα μαθήματα να γίνονται κάθε Τρίτη στο κατειλημμένο κυλικείο της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Η πρώτη συνάντηση, η οποία είναι ανοιχτή σε όποια συντρόφισσα και όποιο σύντροφο ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη συγκρότηση της νέας Ομάδας, θα γίνει την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου στις 6:30μμ στον προαναφερόμενο χώρο.

Η πρώτη αυτή συνάντηση έχει σκοπό τη γνωριμία και την ανταλλαγή απόψεων πάνω στη σύνταξη του προγράμματος και τον τρόπο διεξαγωγής των μαθημάτων.

Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου
https://daskapital.espivblogs.net

πηγή : http://daskapital.espivblogs.net/?p=429
πηγή : email που λάβαμε στις 24 Νοέμβριος 23h