Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 στις 19.00

Μάθημα αυτομόρφωσης του Κεφαλαίου: Καπιταλιστικός-αφηρημένος χρόνος

Aυτή την Τρίτη, στις 7μμ, θα ασχοληθούμε με τη χρονική διάσταση της καπιταλιστικής σχέσης, άρα με τον ψευδο-κυκλικό/αφηρημένο (καπιταλιστικό) χρόνο.

Επί την ευκαιρία θα ξανασχοληθούμε με το διφυή χαρακτήρα της εργασίας (συγκεκριμένη και αφηρημένη εργασία) στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.

Το πρόγραμμα μαθημάτων:

21/3/2017. Καπιταλιστικός-αφηρημένος χρόνος
28/3/2017. Σχετική υπεραξία, συνεργασία, καταμερισμός της εργασίας
04/4/2017. Μηχανές και τεχνολογία
25/4/2017. Σύνθεση και συσσώρευση του κεφαλαίου
02/5/2017. Τα τρία κυκλώματα του κεφαλαίου
09/5/2017. Η περιστροφή του κεφαλαίου
16/5/2017. Η αναπαραγωγή και κυκλοφορία του συνολικού-κοινωνικού κεφαλαίου

https://daskapital.espivblogs.net/

Ομάδα Αυτομόρφωσης και Συζήτησης του Κεφαλαίου

πηγή : email που λάβαμε στις 19 Μάρτιος 20h