Σάββατο 10 Μαρτίου 2018 στις 10.00 πμ

2η Πανελλαδικη συσκεψη ΛΑ-ΑΑΣ

πηγή : https://la-aas.blogspot.gr/
πηγή : email που λάβαμε στις 5 Μάρτιος 16h