Τρίτη 8 Μαίου 2018 στις 18.30

Μάθημα: Επιδράσεις των διακυμάνσεων του μισθού στις τιμές παραγωγής

16ο μάθημα, με τίτλο «Επιδράσεις των διακυμάνσεων του μισθού στις τιμές παραγωγής»

Επιδράσεις των διακυμάνσεων του μισθού στις τιμές παραγωγής, Τρίτη, 8/5/2018, 6.30μμ, Αυτοδιαχειριζόμενο Κυλικείο Νομικής/ΑΚΝ


Το 16ο μάθημα έχει τίτλο «Επιδράσεις των διακυμάνσεων του μισθού στις τιμές παραγωγής».

To Κεφάλαιο, τόμος ΙΙΙ, σελ. 153-166.

Θα επανέλθουμε σε θέματα μισθού και θα κάνουμε μια ανασκόπηση όσων έχουμε πει για το μέσο ποσοστό κέρδους.

Έκτος κύκλος μαθημάτων (Δεκέμβριος 2017-Ιούνιος 2018)

Ο έκτος κύκλος μαθημάτων στον οποίο σήμερα καλούμε έχει γενικό τίτλο «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΤΟΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΕΡΔΟΣ, ΤΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΑ, ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ». Σε αυτόν πρόκειται να ασχοληθούμε με τα πρώτα τρία τμήματα του τρίτου τόμου του Κεφαλαίου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως εξής:

1. Τρίτη, 12/12/2017: Το αντικείμενο του Κεφαλαίου και η σημασία της ανάγνωσης του βιβλίου αυτού από μια προλεταριακή σκοπιά
2. Δευτέρα, 18/12/2017: Η θέση του πρώτου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου
3. Τρίτη, 9/1/2018: Η θέση του δεύτερου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου
4. Τρίτη, 16/1/2018: Η θέση του τρίτου τόμου στο συνολικό σχέδιο του Κεφαλαίου
5. Τρίτη, 23/1/2018: Η συστηματική διαλεκτική μέθοδος του Κεφαλαίου
6. Τρίτη, 6/2/2018: Η μετατροπή της υπεραξίας σε κέρδος και του ποσοστού της υπεραξίας σε ποσοστό του κέρδους: Τιμή κόστους, κέρδος, ποσοστό κέρδους και καθημερινές μυστικοποιήσεις
7. Τρίτη, 13/2/2018: Σχέση του ποσοστού του κέρδους προς το ποσοστό της υπεραξίας. Η σημασία της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου
8. Τρίτη, 20/2/2018: Επίδραση του χρόνου περιστροφής του κεφαλαίου στο ποσοστό του κέρδους
9. Τρίτη, 27/2/2018: Οικονομία στην χρησιμοποίηση σταθερού κεφαλαίου. Παράγοντες που τείνουν στην μείωση της οργανικής σύνθεσης του κεφαλαίου
10. Τρίτη, 6/3/2018: Η απαξίωση/υποτίμηση του σταθερού και του μεταβλητού-κεφαλαίου ως μέσο αύξησης του ποσοστού του κέρδους
11. Τρίτη, 13/3/2018: Διαφορετική σύνθεση των κεφαλαίων και διαφορά των ποσοστών κέρδους που προκύπτει από αυτή
12. Τρίτη, 27/3/2018: Σχηματισμός ενός γενικού (μέσου) ποσοστού κέρδους και μετατροπή των αξιών των εμπορευμάτων σε τιμές παραγωγής
13. Τρίτη, 17/4/2018: Εξίσωση του γενικού ποσοστού κέρδους με τον ανταγωνισμό. Αγοραίες τιμές και αγοραίες αξίες
14. Τρίτη, 24/4/2018: Τα καπιταλιστικά κοινά: κοινότητα του κεφαλαίου και διανομή της υπεραξίας
15. Τετάρτη, 2/5/2018: Διακλαδικός και ενδοκλαδικός ανταγωνισμός στον ελληνικό κοινωνικό σχηματισμό
16. Τρίτη, 8/5/2018: Επιδράσεις των διακυμάνσεων του μισθού στις τιμές παραγωγής
17. Τρίτη, 15/5/2018: Οι κρίσεις Α: Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις μέχρι τα Grundrisse
18. Τρίτη, 22/5/2018: Οι κρίσεις Β: Η θεωρία για τις κρίσεις στις Θεωρίες για την Υπεραξία και τους δύο πρώτους τόμους του Κεφαλαίου
19. Τρίτη, 29/5/2018: Ο νόμος της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους
20. Τρίτη, 5/6/2018: Οι παράγοντες που αντιδρούν στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους
21. Τρίτη, 12/6/2018: Η μαρξιστική αντιπαράθεση για τον νόμο της πτωτικής τάσης
22. Τρίτη, 19/6/2018: Οι κρίσεις Γ: Η ανάλυση της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στον τρίτο τόμο
23. Τρίτη, 26/6/2018: Ο πόλεμος ως ειδική μορφή περιοδικής καταστροφής πλεονάζοντος κεφαλαίου και πλεονάζοντος πληθυσμού
24. Τρίτη, 3/7/2018: Οι κρίσεις Δ: Η παρούσα κρίση

http://daskapital.espivblogs.net/

Ομάδα Αυτομόρφωσης για το Κεφάλαιο του Μαρξ

πηγή : https://athens.indymedia.org/post/1587465/