Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 στις 19.00

Η αντιπαράθεση για τον νόμο της πτωτικής τάσης

Έχοντας εξετάσει τα κεφάλαια του τρίτου τόμου, σχετικά με την πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους, καθώς και τους παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά σε αυτήν την (πτωτική) τάση, περνάμε στην εξέταση της πυρετικής συζήτησης που πυροδότησαν αυτά τα 2 σημαντικά κεφάλαια του τρίτου τόμου. Πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στις αρχικές αντιπαραθέσεις εντός του μαρξιστικού κινήματος, καθώς και σε μια πιο πρόσφατη εκδοχή της ίδιας διαμάχης, όπως αυτή σκιαγραφείται από την συζήτηση μεταξύ A. Kliman και Μ. Heinrich.

Υ.Σ Οι επόμενες παρουσιάσεις της υποενότητας 8 μαθημάτων με θέμα τις καπιταλιστικές κρίσεις έχουν ως εξής:

Τρίτη, 19/6/2018: Οι κρίσεις Γ: Η ανάλυση της κρίσης υπερσυσσώρευσης κεφαλαίου στον τρίτο τόμο

Τρίτη, 26/6/2018: Ο πόλεμος ως ειδική μορφή περιοδικής καταστροφής πλεονάζοντος κεφαλαίου και πλεονάζοντος πληθυσμού

πηγή : http://athens.indymedia.org/event/75149/