τι; :

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023 (χωρίς ακριβή ώρα) πμ

Προγραμμα εβδομαδας ζιζανια - zizania schedule

ΤΡΙΤΗ

11:00 Μαθήματα Αγγλικών

18:30 Μάθημα Ελληνικών

Στα Ζιζάνια έχουμε μαθήματα αγγλικών και ελληνικών σε ένα περιβάλλον μάθησης που θα μοιραζόμαστε μαζί και θα είναι διαδραστικό, όπου προσπαθούμε να σπάσουμε το διαχωρισμό μεταξύ μαθήτριας και δασκάλας. Δεν είμαστε επαγγελματίες δασκάλες και πιστεύουμε ότι η διδασκαλία είναι μια μορφή αλληλεγγύης και ανταλλαγής δεξιοτήτων μεταξύ των ανθρώπων. Καλούμε τους μαθητές να βοηθήσουν στη διαμόρφωση των μαθημάτων με βάση τις ανάγκες τους. Δεν υπάρχουν επίσημες προϋποθέσεις συμμετοχής και δεν θα λάβετε δίπλωμα. Τα μαθήματα είναι δωρεάν και ανοιχτά για όλα/ες/ους. Οι γλώσσες των συντονιστριών θα είναι τα αγγλικά και τα ελληνικά.

ΠΕΜΠΤΗ

11:00 Μάθημα Ελληνικών

12:00 Συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας.

ΑΜΚΑ στους μετανάστες, δωρεάν υγεια, Ελεύθερη πρόσβαση στα νοσοκομεία.https://www.kinimatorama.net/event/147413

17:00-20:00 Ανοιχτή κατάληψη: παιχνίδια με χαρτιά, δανειστική βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι.

17:00-20:00 Ανοικτή συνάντηση για υποβολή προτάσεων για χώρο κουρείου.

Για πάνω από 1 χρόνο τα Ζιζάνια φιλοξενούσαν ένα αυτο-οργανωμένο κουρείο, όμως πλέον ο χώρος δεν χρησιμοποιείται και έχει ανάγκη για κάτι καινούριο. Προσκαλούμε άτομα την Πέμπτη ώστε να ρίξουν μια ματιά στο χώρο (ενα δωμάτιο με ένα μικρό ημιόροφο), να προτείνουν ιδέες, να συζητήσουμε μαζί και να το καθαρίσουμε!https://www.athens.indymedia.org/event/89939/

19:00 Ανοιχτή συνέλευση ενάντια στις εξώσεις

Είμαστε μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Solidarity with Migrants, τα Ζιζάνια και ατομικότητες για την αντιμετώπιση των εξώσεων του προγράμματος ESTIA. Καλούμε τις μετανάστριες και τους μετανάστες που αντιμετωπίζουν έξωση, τα αλληλέγγυα άτομα και τις συλλογικότητες που είναι ενεργά στους αγώνες για στέγαση, τη μάχη ενάντια στον εξευγενισμό, τις δομές αλληλοβοήθειας σε επίπεδο γειτονιάς καθώς και τον ευρύτερο αντιρατσιστικό αγώνα σε ανοιχτή συνέλευση στο Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Ζιζάνια (στη συμβολή των οδών Φυλής και Φερών).

////////

[ENGLISH]

TUESDAY

11:00 English Class

18:30 Greek Class

In Zizania we are having English and Greek classes in a shared and interactive learning environment, where we try to break the divide between student and teacher. We are not professional teachers and we believe teaching is a form of solidarity and skill sharing between people. We invite students to help shape the lessons based on their needs. There are no formal requirements to participate and you will not receive a diploma. The classes are free and open to all people. The languages of the facilitators will be English

19:00 Solidarity With Migrants Assembly

THURSDAY

11:00 Greek Class

12:00 Gathering at the Ministry of Health.

AMKA for migrants -free/universal healthcare - Free access to hospitals for all. https://www.kinimatorama.net/event/147413

17:00-20:00 Open hours of Zizania: Free shop, library, and card games.

17:00-20:00 Meeting for Proposals for Barbershop space.

For over 1 year we had a self-organised barbershop in zizania, but now the space is unused and needs new life. We invite people on Thursday to look at the space (one room with a small mezzanine), propose ideas, discuss together and clean it! https://www.athens.indymedia.org/event/89939/

19:00 Open Assembly Against Evictions

We are an initiative from Solidarity with Migrants, Zizania and individuals that have come together to organise against evictions from the ESTIA housing program. We call those facing evictions, solidarians and collectives organising around housing, gentrification, neighbourhood mutual aid and the broader anti-racist struggle to an open assembly in Zizania (Fylis-Feron).

πηγή : email που λάβαμε στις 31 Ιανουαρίου 12h