Εμφανίζονται μόνο : "δίκη Χ.Α.". επιστροφή σε πλήρη προβολή